Standard för Kleiner Münsterländer
(Kleiner Münsterländer Vorstehhund)

FCI-STANDARD 2004-11-09
SKKs STANDARDKOMMITTÉ 2005-06-09                                  GRUPP 7        FCI nr 102


URSPRUNGSLAND/
HEMLAND

Tyskland


ANVÄNDNINGS-
OMRÅDE
Mångsidig jakthund


FCI-KLASSI-
FIKATION
Grupp 7, sektion 1.2
Med arbetsprov


BAKGRUND/
ÄNDAMÅL
Kleiner Münsterländer har sitt ursprung i nordvästra Tyskland. Omkring år 1870 fanns det i Münsterland långhåriga hundar av spanieltyp som stod för fågel, var mycket spårsäkra och även kunde apportera. År 1906 sökte naturdiktaren Hermann Löns och hans bröder efter resterna av den så kallade Roter Hannoverscher Heidebracke. De döpte de stående fågelhundar av spanieltyp som de fann i Niedersachsen till "Heidewachtel". Vid samma tid uppnådde friherre von Bevervörde-Lohburg och huvudläraren Reitmann från Burgsteinfurt de första framgångarna i sin linjeavel av denna hundtyp. Den så kallade Dorste-typen etablerades under de följande åren i Westfalen. År 1912 grundades den första rasklubben, Verband für Kleine Münsterländer Vorstehhunde. Klubben formulerade sina målsättningar enligt följande: "Föreningen har till syfte att främja avel av den långhåriga lilla stående fågelhunden i enlighet med hur aveln sedan årtionden bedrivits i Münsterland". Avsaknaden av fastställda raskännetecken verkade vid denna tid hämmande på aveln och klubbverksamheten. Från 1921 bedrevs aveln med utgångspunkt från den rasstandard som Friedrich Jungklaus sammanställt.

 
HELHETSINTRYCK Kleiner Münsterländer är en medelstor hund med kraftig och harmonisk kroppsbyggnad och ädla, eleganta och balanserade proportioner. Huvudet är ädelt. Kroppslinjerna är flytande med vågrätt buren svans. Frambenen har goda behäng, bakbenen har så kallade byxor och svansen är försedd med en tydlig fana. Den glänsande pälsen skall vara slät eller lätt vågig, tät och inte för lång. Rörelserna är harmoniska och vägvinnande.

 
 
 
VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN   Kroppslängden mätt från bröstbensknapp till sittbensknöl skall inte överstiga mankhöjden med mer än 5 cm. Skallens längd från nackknöl till stop skall motsvara nosens längd från stop till nosspets.

 
 
 
UPPFÖRANDE/KARAKTÄR   Kleiner Münsterländer är intelligent och lättlärd, temperamentsfull men balanserad med stabil karaktär. Rasen är uppmärksam och vänligt inställd till människor med god följsamhet gentemot föraren. Den har passionerad och uthållig jaktlust, mångsidiga jaktanlag liksom god nervstyrka och viltskärpa.

HUVUD Huvudet och uttrycket präglar typen.
                   Skallparti Skallpartiet skall vara ädelt och torrt, platt eller lätt välvt.
                   Stop Stopet skall vara föga markerat men ändå tydligt märkbart.
                   Nostryffel Nostryffeln skall vara enfärgat brun.

Nosparti

  Nospartiet skall vara kraftigt och långt. Nosryggen skall vara rak.
                   Läppar Läpparna skall vara strama och väl åtliggande. De skall vara väl pigmenterade - enfärgat bruna.

       Käkar/tänder

  Tänderna skall vara stora och vita. Käkarna skall vara kraftiga med ett regelbundet och  komplett saxbett. Tandbortfall eller tandövertal med en till två P1-or tolereras.

                  Kinder

  Kinderna skall vara kraftiga och väl musklade.
                  Ögon Ögonen skall vara medelstora, varken framträdande eller djupt liggande. De skall vara så mörkt bruna som möjligt. Ögonkanterna skall vara väl åtliggande utan synliga bindhinnor.
                  Öron Öronen skall vara breda och högt ansatta. De skall vara väl åtliggande och avsmalna i en spets. Öronen skall inte nå längre än till mungipan.

HALS Halsen skall stå i proportion till helheten. Den skall breddas gradvis mot kroppen. Nacken skall vara muskulös och lätt välvd. Halshuden skall vara tätt åtliggande.

KROPP

Rygglinje

  Överlinjen skall vara lätt sluttande i en rak linje.

                 Manke

  Manken skall vara väl markerad.
                  Rygg Ryggen skall vara fast och välmusklad. Ryggkotornas taggutskott skall omges av muskulatur.
                  Ländparti Ländpartiet skall vara kort, brett och muskilöst.

                  Kors

  Korset skall vara långt och brett, inte kort, och endast lätt slutta mot svansen. Det skall vara väl musklat. Bäckenet skall vara brett.
                  Bröstkorg Bröstkorgen skall snarare vara djup än bred. Bröstbenet skall nå så långt bak som möjligt. Revbenen skall vara välvda.
                  Underlinje Buklinjen skall vara stram och lätt uppdragen i en elegant kurva.
                  Svans Svansen skall vara högt ansatt, medellång och försedd med lång fana. Den skall vara kraftig vid svansroten och därefter avsmalnande. I stillastående skall den bäras lågt, i rörelse skall den bäras vågrätt eller lätt böjd men inte för högt över rygglinjen. Den sista tredjedelen av svansen får vara lätt uppåtböjd.

EXTREMITETER
                  Framställ Framstället skall vara rakt och så parallellt som möjligt sett framifrån. Frambenen skall vara ställda väl under kroppen från sidan sett. Avståndet från marken till armbågen skall vara ungefär lika med avståndet från armbågen till manken.

                  Skulderblad

  Skuldrorna skall vara kraftigt bemusklade och ligga väl an mot kroppen. Vinkeln mellan skulderblad och överarm skall vara god.
                  Överarm   Överarmarna skall vara väl musklade och så långa som möjligt.
                  Armbåge   Armbågarna skall ligga an mot kroppen och varken vara riktade utåt eller inåt. Vinkeln mellan överarm och underarm skall vara god.
                  Underarm   Underarmarna skall vara raka med kraftig benstomme.
                  Handlov   Handlovarna skall vara kraftiga.
                  Mellanhand   Mellanhänderna skall vara svagt sluttande.
                  Framtassar   Framtassarna skall vara runda och välvda med väl knutna tår. Trampdynorna skall vara tillräckligt tjocka, hårda och motståndskraftiga. Behåringen skall inte vara för riklig. Framtassarna skall vara parallella, varken utåt- eller inåtriktade.
                 Bakställ Bakstället skall vara rakt och parallellt bakifrån sett. Vinklarna i knä- och hasleder skall vara korrekta. Benstommen skall vara kraftig.
                 Lår   Låren skall vara långa, breda och muskulösa. Vinkeln mellan bäcken och lårben skall vara god.
                 Knäled   Vinkeln mellan lårben och undeben skall vara god.
                 Underben   Underbenen skall vara långa, muskulösa och seniga.
                 Has   Hasorna skall vara kraftiga.
                 Mellanfot   Mellanfötterna skall vara korta och lodrätt ställda.
                 Baktassar Baktassar, se framtassar.

RÖRELSER   Rörelserna skall vara vägvinnande med kraftigt påskjut och god räckvidd. De skall vara raka och parallella både fram och bak. Hållningen skall vara god. Passgång är inte önskvärt.

 
   
HUD Huden skall vara stramt åtliggande utan hudveck.

PÄLS Pälsen skall vara tät och medellång, slät eller lätt vågig. Den skall vara åtliggande och vattenavvisande. Kroppens ytterlinjer får inte döljas av alltför lång päls. Den täta pälsen skall ge så bra skydd som möjligt mot väder, terrängförhållanden och skador. Kort och slät päls på öronen är felaktigt. Frambenen skall ha fanor. Bakbenen skall ha så kallade byxor ner till hasleden. Svansen skall ha lång fana och vit spets. Mycket kraftig pälsväxt på bringan är inte önskvärt.
     
FÄRG Brun och vit eller brunskimmel med bruna fläckar, mantel eller prickar. Bläs är tillåtet. Tanfärgade fläckar på nospartiet, ovanför ögonen och runt anus är tillåtet ("Jungklaus-tecken").

STORLEK/VIKT Hanhund : 54 cm
Tik :            52 cm
Tillåten avvikelse +/- 2 cm.

FEL Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

ALLVARLIGA FEL   - tung och grov kroppsbyggnad.
- betydande avvikelser från standarden beträffande förhållandet kroppslängd-hals-mankhöjd.
- nostryffel som är köttfärgad eller fläckig till mer än 50%.
- spetsigt nosparti; konkav nosrygg.
- för ljusa ögon; ljusgula ögon.
- för dåligt bröstdjup; för tunn bröstkorg; tunnformad bröstkorg.
- kraftigt utåt- eller inåtvridna armbågar.
- brant ställda mellanhänder.
- kraftigt kobent eller kraftigt hjulbent, i stående såväl som i rörelse.
- spretiga tassar; platta tassar.
- tunga rörelser.
- släta öron utan pälsväxt; för lång och lockig päls på öronen.
- alltför lockig päls.
- avvikelser från den i standarden angivna mankhöjden med 2 - 4 cm.

 
   
DISKVALIFICERANDE FEL   - ängslighet, aggresivitet, vilt- eller skotträdsla.
- grava avvikelser från könsprägeln.
- helt avpigmenterad nostryffel.
- alla avvikelser från korrekt saxbett, förutom bortfall eller övertal av två P1-or.
- gomspalt eller harmynthet.
- rovfågelögon.
- entropion, ektropion eller distichiasis (dubbla ögonfransar).
- uttalad dröglapp.
- tydlig karprygg.
- betydande svankrygg; kotpelare som är krokig.
- deformerad bröstkorg, t.ex. för kort bröstben.
- kroksvans, ringlad svans, andra svansfel som t.ex. för kort eller för lång svans.
- enfärgad päls.
- avvikelse från den i standarden angivna mankhöjden med mer än 4 cm.

 
   
NOTA BENE Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.


TESTIKLAR Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.